Да равнявам

Какво е уравнение:

Equationar е преходен глагол с произход от латинската дума aequationem, което означава да се постави в уравнение, да се оцени, да се оцени, да се обмисли .

Актът на равенство означава да се мисли за дадена проблемна ситуация, да се прави оценка и да се търси решение. За да намерим това решение, проблемът често се обобщава в прости теми.

В този момент компанията не може да поеме този риск. Трябва да разгледаме всички важни аспекти, за да не се изненадаме в бъдеще.

В областта на науката терминът уравнение е често срещан в химията и математиката. В химията има нужда да се приравнят и балансират химичните реакции, които могат да бъдат представени чрез общи химически уравнения или чрез йонни уравнения. В математиката уравнението означава да се преведат проблемите и да се поставят в уравнения. Решаването на уравнението означава решаване на въпросния проблем.