където

Какво е къде:

Къде означава къде ? Тя има същото значение като израза за къде .

Това е наречие, което се използва, когато искаме да се допитаме до определено място или посока, която да предприемем. Ex: Къде е отишла? или Къде отива.

Къде и къде

Изразът "къде" и "къде" са наречия, използвани за обозначаване на места, но предлог "а", където той показва, че тази дума трябва да се използва само когато е свързана с глаголи, които изискват такова предложение и към молитви, които предполагат движение.

Примери

- Къде отива? - тъй като тези, които винаги ще отидат някъде.

- Къде отвежда това момиче? - Защото всеки, който кара, трябва да вземе някого или нещо на място.

За да потвърдите, че използването е правилно, просто заменете "where" с "where". Пример: "Къде отива?"

Изразът "къде" трябва да се използва в ситуации, които се отнасят до физическо място и когато идеята за движение не се прилага. Например: "Градът, в който живее приятелят ми, е опасен" или "Не познавам страната, в която е роден дядо ми".