лесно

Какво е лесно:

Easy е английска дума, чийто превод на английски е " лесен ". Най-често " лесно" се използва като прилагателно, но може да се използва и като наречие и съществително. Думата easy може да има следните значения:

  • свободен от болка, дискомфорт или тревога ( Той води лек живот - имаше лесен живот)
  • нещо, което дава облекчение или благоприятства комфорта или е удобно ( Лесна позиция; лесна връзка; лесна връзка )
  • ( Лесно разпореждане - тихо разположение, добро разположение)
  • някой, който не е твърд или строг, лек ( Лесен господар

Има и други изрази, които използват думата лесно. Например:

  • Успокой се! - Успокой се! или "Успокой се!" - Ти си твърде уморен. Успокой се! - Ти си твърде уморен! Успокой се!
  • Толкова лесно! - Толкова лесно! - Тестът днес беше толкова лесен! - Тестът днес беше толкова лесен!
  • Твърде лесно. - Твърде лесно. - Битката ми снощи беше твърде лесна. - Битката ми снощи беше твърде лесна.