Comoriência

Какво е Comorience:

Координацията означава едновременна смърт на две или повече лица в едно и също събитие, без възможност да се установи кой е починал първи.

Това е правна презумпция, основана на бразилския граждански кодекс от 2002 г., който предвижда в член 8:

"Ако двама или повече индивиди умират по един и същи повод и не може да се установи дали някой от коморианците е предшествал другите, те в същото време ще предположи, че са мъртви."

Смисълът на comorience е особено важен в Закона за наследството, в ситуации, в които индивидите, които са починали (наричани "comorientes") са свързани с наследствени облигации, т.е. те са реципрочни наследници.

Когато за наследствените цели е от решаващо значение да има доказателства за това, кой индивид е починал най-напред, но няма начин да се определи този факт, бразилският закон признава, че смъртта е била едновременна. Това са случаи, в които е задължително изясняване на пълните права на наследника при споделянето на наследството.