WLAN

Какво е WLAN:

WLAN е акроним за безжична локална мрежа, която на португалски означава " безжична локална мрежа ". Това е локална мрежа, която използва радиовълни за предаване на данни и за свързване с интернет, без да е необходимо да използва традиционните кабели за свързване на устройства.

Първоначално оборудването за WLAN беше много скъпо, така че се използваше само в големи корпорации. С намаляването на разходите за оборудване частните лица също имат достъп.

Една от използваните от WLAN технологии е Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) стандарта за предаване, който позволява свързването на лаптопи, мобилни телефони, PDA и др., Които не са твърде далеч от точката за достъп.

WLAN връзката е полезна както за бизнеса, така и за частните домакинства. В компаниите служителите могат бързо да получат достъп до данни, а у дома могат да се свързват с интернет за цялото семейство.

Някога се смяташе, че връзките са по-бързи и по-безопасни в кабелните мрежи, което вече не е вярно с бързината и сигурността, осигурени от WLAN.

Сигурността на WLAN се осъществява чрез удостоверяване на потребителя, като се избягва неоторизиран достъп; и с криптиране на данни, за защита на данните, предавани от мрежата.