СПОР

Какво представляват FPAS:

Съкращението FPAS означава Фонд за социално осигуряване и социално подпомагане. Това е код, който идентифицира икономическата дейност, която фирмата или отделният работник упражнява.

Чрез FPAS, посочено в GPS (Social Guide Guide) или в GFIP (Ръководство за събиране на FGTS и Информация за социално осигуряване), Федералната служба за приходите на Бразилия - лицето, отговорно за събирането, събирането, събирането и инспектирането на социалната вноска - ще знае кои субектите, които ще получават социални вноски.

В съответствие с икономическата дейност, определена чрез кодекса, FPAS определя кои компании ще бъдат задължени да допринасят за:

- Социално осигуряване и други субекти;

- Фонд / трета страна (Образование на заплатите, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, Въздушен фонд, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP).

Данъкоплатецът е отговорен за формирането на фирмата, като използва FPAS кода в таблиците, достъпни в интернет, на уебсайта на Федералната служба по приходите.