RPG Физиотерапия

Какво е РПГ Физиотерапия:

RPG Физиотерапия се състои от физиотерапевтичен метод, чиято цел е да коригира проблемите на стойката чрез специфични техники на разтягане на мускулната тъкан. Акронимът RPG означава Global Postural Reeducation.

Техники са разработени във Франция в началото на 80-те години от терапевт Филип Сухард. След няколко години проучвания и изследвания беше разработен метод за физическа терапия на постуралната корекция, работещ пациента по глобален начин.

RPG има за цел да предотврати и лекува мускулно-скелетни увреждания и други постурални промени, прибягвайки до терапевтични пози, които отпускат мускулните вериги, съкратени от някакво нараняване или от оставащата статичност, намалявайки болките в шията и гърба.

Чрез RPG пациентът също се възползва от засилването на постуралния тон, премахването на напрежението, натрупано от емоционални проблеми, облекчаването на белодробни проблеми, наред с други.

Дихателните упражнения, които са част от RPG сесиите са много благоприятни за емоционалния баланс и подобряването на качеството на живот на пациента.

РПГ позите се ръководят от физиотерапевт, чрез индивидуално лечение и нямат възрастови ограничения, които се посочват за хора от всяка възрастова група.