яйцеклетка

Какво е Oosphere:

Оосферата е съставка на женската полова клетка на растителното яйце. За да се създаде ембрионът на растенията, има сливане на оосферата с едно от ядрата, които генерират поленовото зърно по време на оплождането.

Женските гамети се определят в яйцето на растенията, за да се сливат с мъжките гамети и да предизвикат зигота. В растенията сперматофити (покритосеменни и гоносеменни) - тези, които произвеждат семена - зиготата, получена от оплождането на оосферата, се трансформира в ембрион вътре в семето.

Зиготата произвежда спорофита, диплоидната фаза, която произвежда спори. Женската спора се нарича мегаспоре (яйцеклетка) и мъжката спора се нарича микроспор (съответстваща на поленовото зърно).

Когато поленовото зърно се разпръсква (опрашване), той открива архегония, който е женска репродуктивна структура, където се формират женските гамета (оосферата). В този процес тръбата на прашеца образува и освобождава антерозоидите, които ще плуват до архегония и ще оплоди оосферата.