CFOP

Какво е CFOP:

CFOP е акроним на фискалния кодекс на операциите и услугите, на притоците и изходящите потоци на стоки, междуобщински и междудържавни. Това е цифров код, който идентифицира естеството на движението на стоките или предоставянето на транспортни услуги.

Чрез CFOP се определя дали данъчната операция ще трябва да събира данъци.

Кодът трябва да бъде посочен във всички фирмени данъчни документи, като фактури, транспортни сметки, фискални книги, магнитни досиета и други документи, изисквани от закона, когато стоките и стоките се въвеждат и излизат и закупуват услуги,

Всеки код се състои от четири цифри, като първата цифра идентифицира вида операция, дали получаването на стоката или емисията на стоката:

вписвания

1000 - Влизане и / или придобиване на държавни услуги.

2000 - Влизане и / или придобиване на услуги от други държави.

3, 000 - Влизане и / или придобиване на услуги в чужбина.

изходи

5000 - Излизане или предоставяне на услуги на държавата.

6000 - Излизане или предоставяне на услуги на други държави.

7, 000 - Излизане или предоставяне на услуги в чужбина.