DPVAT

Какво е DPVAT:

DPVAT е системата от задължителни застраховки, които се заплащат от техническите ветеринари, а задължителната застраховка се изплаща ежегодно заедно с първата вноска на IPVA или на едно ниво.

Плащането на DPVAT гарантира обезщетение в случай на пътнотранспортно произшествие, което води до смърт или трайно увреждане и възстановяване на надлежно обосновани медицински и болнични разходи.

Задължението за застраховане се поддържа от Закон 11.482 / 07, така че жертвите на пътнотранспортни произшествия на националната територия са защитени - независимо дали са водачи, пътници или пешеходци - независимо от това кой е виновен.

Администраторът на DPVAT е Líder Insurer, който ръководи гражданите чрез интернет страницата или SAC (Customer Service) телефонната линия.

За да поиска компенсация, не се изискват посредници. Жертвата на пътнотранспортно произшествие (или роднина) може да отиде в застрахователна компания и да представи документите (полицейски протокол, смъртен акт, медицинско заключение, доказателство за медицински разходи и др.) Според вида на произшествието.