връзка

Какво е Връзка:

Връзката означава емоционална, професионална или приятелска връзка между хора, които се обединяват със същите цели и интереси.

Всеки тип взаимоотношения включва съжителство, комуникация и нагласи, които трябва да бъдат реципрочни. Когато една от страните не развие атрибутите, необходими за добрите отношения, връзката става трудна. Развиват се добри отношения, когато има доверие, съпричастност, уважение и хармония между участващите хора.

Обичайно е терминът "връзка" да се отнася до любовните взаимоотношения между двойка, когато използва думата сама. Например: "Моите отношения не вървят добре". Въпреки това, терминът може да се отнася до всякакъв вид връзка, която съществува между две или повече хора.

Междуличностни отношения

Начинът, по който човек се отнася към другите в личния или професионалния си живот, е част от техните междуличностни отношения.

Междуличностните отношения се състоят от връзката между двама или повече хора и начина, по който се установява комуникацията между тях. Тя е свързана с способността за взаимодействие и способността да се знае как да приема хората такива, каквито са.

Темата се изучава от областта на психологията и социологията, както за да се разбере как се развиват тези взаимоотношения и как да се подобрят, така и да се разберат социалните въздействия на човешките взаимоотношения.

Научете повече за значението на междуличностните отношения.

Ефективни отношения

Афективните взаимоотношения са отношения, които се основават на чувствата между хората, както в семейните отношения, между двойките и приятелствата.

Взаимоотношенията се раждат и поддържат не от задължение за взаимоотношения, а защото има привързаност, съучастие и емоционален и интелектуален афинитет между участващите хора.

В афективния контекст на взаимоотношенията между двойките терминът се появява и по различни начини, свързани с някого: връзка на разстояние, открита връзка, сериозна връзка, сайт за взаимоотношения и др.

Също така прочетете за Отворена връзка.

В семейния контекст, връзката между родители и деца, или между братя и сестри, е тема, която се обсъжда много от гледна точка на безбройните проблеми, които могат да възникнат, когато няма силна и добре структурирана връзка между членовете на семейството.

Връзка по време на работа

Връзката в работата се отнася до взаимоотношенията, които възникват в работната среда. Те могат също така да създадат емоционална връзка в някои случаи, но появата на връзката се случва поради работните отношения, които съществуват между хората.

Поддържането на добри отношения с колеги, служители и началници, основано на уважение и съпричастност, е от съществено значение за осигуряване на продуктивна и здравословна работна среда.

Вижте също значението на маркетинга на връзките.