HTML

Какво е HTML:

HTML е акроним за HyperText Markup Language, което означава " Hypertext Markup Language ". Той се състои от език за маркиране, използван за производството на уеб страници, който позволява създаването на документи, които могат да се четат на почти всеки компютър и да се предават по интернет.

За да пишете HTML документи, не е нужно повече от обикновен текстов редактор и познаване на кодовете, които съставят езика. Кодовете (познати като тагове ) служат за обозначаване на функцията на всеки елемент от уеб страницата, като функции за форматиране на текстове, форми, връзки, изображения, таблици и др.

Браузърите идентифицират маркерите и показват страницата, както е посочено. HTML документът е прост текст, който може да се редактира в Notepad (Windows) или Text Editor (Mac) и да се трансформира в хипертекст.

Езикът HTML е създаден от Тим Бърнърс Лий през 1990 г. Спецификациите на езиците се контролират от W3C ( World Wide Web Consortium ).

Еволюционните версии на HTML включват XHTML (език с по-строг синтаксис, базиран на XML) и HTML5 (пета версия на HTML, която носи нови функции, особено обработката на графично и мултимедийно съдържание).

Вижте също значението на HTTP и XHTML.