награда

Какво е награда:

Награда означава награда за съответните услуги, които са били предоставени. Това е един вид награда; разграничение, като вършат някаква работа. Получената награда може да бъде представена с медал, украса, почит, награда в пари или други атрибути, които разграничават кой е награден.

Наградата се извлича от термина награда и определя лицето, което получава известна разлика за работата, извършена в различни области.

Терминът има спорен произход. В Библията има няколко пасажа, в които се появява думата "награда", която предполага награда на земята или на небесната слава. Някои примери за библейски фрази са:

"Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, защото така гониха пророците, които бяха преди вас." Матей 5:12

"Ето едно насаждащо, и който напоява; и всеки ще получи наградата си според труда си." 1 Коринтяни 3: 8