убежище

Какво е убежище:

Убежището е името, дадено на институцията или психиатричната болница, специализирана в лечението на хора с психични проблеми.

Убежището, също известно като хоспис, е дом на хора с различни видове психични разстройства, обикновено тези, които имат по-тежки патологии.

Хората с психични проблеми са изолирани в приюти, далеч от социалното взаимодействие, за да бъдат третирани интензивно от психичните си разстройства.

Вижте също значението на Insanity.

Има няколко критики за традиционното функциониране на приютите. Всъщност с психиатричната реформа терминът „убежище“ бе заменен от „психиатрична болница“ или „клиничен център на психиатрията“.

Световната здравна организация (СЗО) предлага развитите страни да затворят своите психиатрични болници, да разработят алтернативни резиденции, обществени услуги и индивидуални програми за грижи в общността за критично болни пациенти.

Етимологично, произходът на думата „убежище“ е в латинската мания, което означава „лудост“, „състояние на гняв“ или „ядосан“.

Също така знайте кои са 5-те черти, които позволяват да се идентифицира психопат.