Въоръжена борба

Какво е въоръжена борба:

Въоръжената или партизанска борба е набор от организирани действия, водени от бойци с лява политическа ориентация, чието политическо значение е да спечелят независимостта на народа чрез свалянето на репресивно правителство.

В Бразилия въоръжената борба срещу военната диктатура, която преобладаваше в страната от 1964 до 1985 г., беше съставена от партизани, повлияни от социалисти като Фидел Кастро, който на Куба успя да формира силни групи за съпротива и да завземе властта.

Стратегиите на въоръжената борба са разнообразни, като се открояват градските партизани и селските партизани. Пример за градски партизанин е ръководен от Карлос Маригела, ментор на организацията ALN (Национално освободително действие), и участва в партизански атаки срещу правителството (нападения, нападения, отвличания и т.н.), за да се подтиснат хората и, като следствие, - реакция на това към правителството.

Арагуайската партизанка започва в селските райони и е организирана от PCdoB (Комунистическа партия на Бразилия). Тя имаше за цел да провокира социалистическа революция, да свали военния режим и да създаде комунистическо правителство.