Дата на раждане

Какво е дата на раждане:

Датата на раждане е денят на раждане на всеки индивид. Това е основна информация във всеки документ на хората. Датата на раждане е представена от деня, месеца и годината на раждане.

Датата на раждане се отбелязва в акта за раждане, личната карта, титлата на избирателя, шофьорската книжка, удостоверението за брак и всеки друг документ за самоличност на граждани.

Датата на раждане на всеки индивид е пълна със символики и значения. Тя се изучава от астрологията, която определя влиянието на звездите, особено знаците на зодиака в съдбата и поведението на хората, и може да предвижда важни факти в живота им.

Астралната карта или диаграмата за раждане е правилно представяне на звездите и знаците на зодиака по отношение на Земята по време на раждането на всеки индивид. Това представяне се изучава от астролога.

Хороскопът е 12 знака, които представляват определени периоди от годината и всяка дата на раждане получава своите характеристики, в зависимост от позицията на възходящия астро на датата на раждане.