безсмислен

Какво е безполезно:

Безсмислено е нещо лишено от интерес, което няма стойност или няма значение; несериозна. Безполезността може да се използва и за характеризиране на хората, обикновено в негативен или отрицателен смисъл.

Безсмислено може да се използва за обозначаване на безсмислено място, един безсмислен магазин, тема или дори безсмислена телевизионна програма, което означава, че не добавя нищо на никого, не събира нищо и няма познания.

Има и един безплоден човек, който е човек, който обикновено няма приятели, защото във всички разговори човек никога или почти никога не добавя нещо положително, носи някакво знание или преподаване. Безсмисленият човек е този, който придава значение на леки неща, обикновено скъпи неща, предмети и модни дрехи, и обикновено се познава от всички около него като безсмислени.