царизъм

Какво е царизъм:

Царството е политическа система, която преобладава в Русия от 1547 г. до революцията от 1917 г. Царят е титлата, дадена на руския император.

Царите на династията Романови, които останали на власт от 1613 до 1917 г., постановили абсолютно, в което царят бил объркан с държавата. Те действаха политически заради имперското величие и разширяването на тяхната власт като деспот. Първият цар Романов е Михаил I, а последният е Николай II, убит заедно със съпругата и децата си, в град Екатеринбург, през юли 1918 г., след Руската революция от 1917 година.

Царизмът е режим, който е много сходен с абсолютизма, т.е. руският цар Николай II не е предоставил необходимите минимални условия за установяването на индустрии и трайността на архаичната система на селскостопанско производство, явно феодална, забавя модернизацията на страната.

Липсата на свобода в царския режим беше почти абсолютна, дори за благородството, социалната класа теоретически свободна, но живееща под царя.

Напрежението с този тип режим не отнема много време, след няколко бунтове, цар Николай II, дори превръщането на страната в конституционна монархия, включително парламент, беше свален през 1917 година.

Познайте някои характеристики на абсолютизма.