съучастничество

Какво е съучастие:

Съучастието е действие или състояние на вторично участие или съавторство в нещо. Тя може да има смисъл на съучастничество или приятелство, като се използва еднакво и в двете посоки.

Когато се използва чувството за съучастничество, обикновено има отрицателна конотация и се отнася до качеството на съучастник в някой незаконен акт.

Терминът съучастие се използва и като положително и желано отношение в отношенията, било то между двойки, приятели, семейство и т.н.

Конотацията, която обикновено се приписва на това отношение, е положителна, защото показва хармония, приятелство и разбиране.

Пример:

"Връзката на Ана и Марсело е доста съучастничество . "

Съучастието във взаимоотношенията включва партньорство, доверие и подкрепа в най-разнообразните решения, които трябва да се вземат. Съучастието е важна характеристика в много видове взаимоотношения, особено в отношенията.

Думата може да бъде заменена със синоними като: съвместно участие и съучастие.

Вижте също и значението на стипендия.

Какво е съучастие в правосъдието?

От правна гледна точка лице, което е съучастник в някакво престъпно деяние, може да бъде съдено за неговото участие и партньорство при изпълнението на деянието.

В този случай всеки, който действа като съучастник, има познание или участие в престъплението или нарушението, което е било или продължава да бъде извършено.

Пример:

- Руи действа в съучастие с Марк в това престъпно деяние .