същият автор

Какво е Idem:

Това е латинска дума и означава " същото ", " равно " или " по същия начин ". Терминът обикновено се използва в библиографски цитати, за да се избегне повторението на името на автора.

Когато името на произведението се повтаря, освен името на автора се използва и терминът " ibidem ", което означава " на едно и също място, в същия пасаж ". Пример:

[1] СУСУСУР, Фердинанд де, 2006, стр. 50

[2] Пак там, П. 56

В едно изречение терминът се използва за същата цел: да се избегне повторение . В разговор, когато човек възнамерява да предаде същото мнение на някой, който току-що е говорил, вместо да повтаря една и съща дума или фраза, той може да каже само „ idem “. Думата „ид“ поражда думата „идентична“.

Сигналът idem (") е типографски сигнал, използван в неформални документи (обикновено ръкописен), за да укаже, че най-горните договорени покупки са същите като долния ред. :

2 кутии със синя боя, марка X

3 "" червено, Y знак (в този случай, кавичките заменят думите "мастилници")