иконоборец

Какво е Iconoclast:

Iconoclast е името, дадено на члена на движението за протест срещу почитането на религиозни икони, които се появяват през VIII век, деноминирани в Iconoclastia .

Терминът иконокозма буквално означава "прекъсвач на образа" и произхожда от гръцкия eikon (икона или изображение) и klastein (break).

Значението на иконоборт обхваща индивиди, които не уважават установените традиции и вярвания или се противопоставят на всякакъв вид култ или почитане на изображения или други елементи. Терминът включва и тези, които унищожават паметници, произведения на изкуството и символи.

Иконоборството е името на политико-религиозното движение, започнало в Византийската империя през осми век и отхвърлящо почитането на религиозните образи за разглеждане на акта като идолопоклонство.

През 730 г., след издадения от Лео III указ, който забранява почитането на иконите и разпорежда унищожаването на изображения, членовете на иконоборството унищожават хиляди религиозни икони. Унищожаването е прекратено в средата на девети век.

Научете повече за значението на иконоборството.