Backspace

Какво е оттегляне:

Backspace е термин, използван за характеризиране на действието или процеса на оттегляне, отстъпление, връщане на същия път, който е бил изминат .

Терминът е свързан с процеса на обратно движение или връщане към мястото, където е започнал курсът. Той също символично представлява връщане към изтеклия период и се счита за остарял по отношение на сегашното време.

Пример: "Връщането към това място е пречка в живота ми" .

Тя произхожда от латинския retrocessus, което означава "движение назад, отстъпление".

Оттеглянето може да се отнася и до процеса на упадък или разпадане на нещо или на някого.

Пример: "Официално е постановена ретроцесията на това, която някога е била считана за една от най-големите компании в този град . "

На кинематографичния език терминът характеризира действието, което се състои в това, че филмът се разгръща в обратна посока, така че всички движения да се обработват по този начин. Този процес е известен и като измама.

Думата може да бъде заменена със синоними като отстъпление, връщане, връщане, регрес, регресия, рецесия, спад, инволюция, оттегляне, наред с други.

Вече, за да предложат обратната идея, може да се използва репликата на ретроцесията, като напредък, еволюция, прогрес, напредък, напредък, развитие, развитие.

Вижте също значението на ретро.