азимут

Какъв азимут е:

Азимутът е мярка за хоризонтална посока, определена в градуси . Азимут означава пътека на арабски и се използва широко в астрономията, топографията, инженерството и др. По азимута посоката съответства на север и се увеличава според дясната страна на часовника.

Има три вида азимут, магнитният азимут, който е посочен от компаса, широко използван в навигацията и астрономията, който е една от хоризонталните координати, географският азимут, който се измерва към Северния полюс, и азимута на картирането, който е измерени от посоката на вертикалните линии на графиката. В инженерството азимутът се използва широко в топографията, за измерване на разстояния, точки и др.

Измерванията на азимута могат да варират от 0 ° до 360 ° и измерванията се извършват в квадранти по часовниковата стрелка. Има четири квадранта, всеки с различна мярка.

Как да изчислим азимута

1. Отделете координатите xA и yA от точка A

2. Отделете координатите xB и yB от точка B.

3. Направете C = xB-xA

4. Направете D = yB-yA

5. Когато разделяте C с D, имате позиция от А до Б.

6. Ако C> 0 и D> 0, азимутът от A до B е равен на Rumo;

7. Ако C> 0 и Y <0, азимутът е 180 градуса минус заглавието.