поправи

Какво е Rectify:

Да се ​​коригира означава да се коригира нещо, което е било казано или направено, да се върне и да се изправи, да се направи правилно или правилно. Терминът се използва в различни контексти, като е най-често срещаният, когато има смисъл да коригира, измени или изправи.

Когато се говори за "смилане на двигателя", връзката с думата "коригира" е незабавна. В този случай коригирането има значението на подравняване, възстановяване, стартиране на двигателя.

В електрониката терминът се прилага в акта на преобразуване на променлив ток в непрекъснат.

В геометрията, коригирането е изчисляване на дължината на дъгата на крива.

Поправете x ратифициране

Въпреки, че термините имат много подобно произношение (пароними), те имат различни значения. "Да се ​​коригира" означава да се коригира, да се промени нещо, което е казано или направено, докато "да се ратифицира" е да се потвърди, да се докаже, да се потвърди, да се потвърди; е да се удостовери, че информацията е правилна, например.

Виж също: значение на ратификацията.