BackOffice

Какво е Backoffice:

Бек-офисът, наричан още авангардна охрана, са отдели на компания, която извършва услуги не директно на клиент, обикновено оперативна или управленска част, а в административната област - дали услугите се извършват "зад".

Отделите на човешките ресурси и компютърните науки, например, са backoffice, което означава, че те са важни дейности в компанията, но не се виждат от всички хора, тъй като тези хора обикновено остават на места с ограничен достъп и се фокусират върху дейностите си. Бак-офисът често улеснява обслужването на компаниите, тъй като то кара служителите да нямат много разсейвания и да ускорят услугата.

Backoffice по компютърни науки

В компютрите backoffice е ядрото на една система, която крайният потребител не вижда. Бак-офисът има специфични задачи, управлява и управлява дейностите на системата, уебсайта и т.н.

Всеки проблем, който възниква в backoffice вреди на цялата система, услуга, уебсайт, защото файловете често се вземат от нея и backoffice трябва да бъде винаги в готовност, за да подкрепя хората.