IBAMA

Какво е IBAMA:

IBAMA е акроним на Бразилския институт за околна среда и възобновяеми природни ресурси, който е федерален орган, отговарящ за политиките за опазване на околната среда в Бразилия.

С правомощията на полицията по околна среда, IBAMA подпомага съхраняването, контрола, контрола и опазването на националната флора и фауна, както и провеждането на екологични проучвания и издаването на екологични лицензи за проекти, които могат да окажат въздействие върху природата.

Създаден по Закон № 7, 735 от 22 февруари 1989 г., IBAMA се стреми да опазва природата по всякакъв начин, като се грижи и контролира районите, които се обезлесяват, придружавайки пожари в местните гори, помагайки за борба с контрабандата на животни и т.н.

IBAMA даде повече видимост и засили грижата за околната среда и все повече е необходимо да има орган, който се занимава с опазването на околната среда.

Самото образувание има задължението да оказва натиск върху правителството да приема закони, да създава закони и да наказва по-строго срещу престъпленията, свързани с околната среда. Освен това през 1993 г. е създадено Министерството на околната среда, орган, на който IBAMA е подчинен и представлява представител на правата в областта на екологичната политика.

Научете повече за значението на лицензирането на околната среда и околната среда.