отвлечена

Какво е отвлечено:

Отвлечен е човекът, който е бил отвлечен или отвлечен от извънземни . Има много съобщения за хора, за които се твърди, че са били отвлечени и никога не са видени отново, или дори на тези, които казват, че са били отвлечени и след това освободени, като съобщават за цялото приключение на чуждестранен кораб.

Отвлечен е човек, който се е отклонил от една точка, който се е отдалечил или преместил на друго място. Във философията, това означава индивид, който е отклонил частично или изцяло от средната линия на тялото.

Терминът „отвлечен“ може да бъде използван за означаване на индивида, който е бил взет от друго човешко същество чрез отвличане, измама и дори когато човекът е прелъстен.

Отвличането се изучава от Ufology, което е науката, която изследва записите и докладите за явления, свързани с неидентифицирани летящи обекти и извънземни.

Блог Abduzeedo

Abduzeedo е също блог за дизайн, създаден от бразилския Fábio Sasso, който включва различни помощни средства за всичко, свързано с дизайна, като Photoshop.