по подразбиране

Какво е по подразбиране:

По подразбиране е израз на английски език, който означава липса, пренебрежение, пренебрежение или пропуск . В правната област това означава отсъствие, отсъствие, липса на явяване в съда. Това също означава липса на плащане.

Неизпълнението е несъответствие с клауза на договор, свързана с кредитор и длъжник. Това е характерното за "неизпълнение".

Неизпълнението е едностранна промяна, направена в условията на дългове, установени в договори, със срокове, лихви и определени гаранции, сключени между държави, държави с банки или други финансови институции. Това е и значителното несъответствие в една от тези договорни клаузи.

По подразбиране е технически термин, често използван в различни компютърни контексти, обикновено със значението на "стандарт" или "нещо вече дефинирано". В текстообработващата програма има стойности по подразбиране или настройки за размера и типа на шрифта, например.