космос

Какво представляват Космос:

Космосът или космосът е вселената като цяло . Това е съвкупността от всичко, което съществува, от микрокосмоса до макрокосмоса, от звездите до субатомните частици. От древногръцки - Kosmos означаващ красота, ред, организация, хармония.

Микрокосмосът е малкият свят, абстракцията на Вселената, самият човек като израз на Вселената.

Макрокосмосът е великият свят, Вселената като органично цяло, противопоставящо се на човешкото същество (микрокосмос), според философските доктрини, които допускат съответствие между съставните части на Вселената и съставните части на човека.

Космологията е наука, която изучава космоса, който се занимава със структурата на Вселената. Това е търсенето на произхода на Вселената, структурата, еволюцията и състава на Вселената.

Космосът е много известен телевизионен сериал в САЩ, който показва на Вселената милиони хора.