гугъл

Какво е Googol:

Googol е числото 10100, (10 повдигнати до 100-та сила), т.е. цифрата 1 последвана от 100 нули. Терминът е създаден от математик, за да назове много голям брой, но това не е безкрайно. Гогол е терминът, който дава началото на великия американски мултинационален Google.

Математикът Едуард Каснер от Колумбийския университет помолил осемгодишния си племенник да измисли име, което да даде много голямо, но не безкрайно число, така че идва терминът googol, който беше представен в книгата "Математика и въображение". ".

Терминът е това, което е довело до името на американската мултинационална компания за онлайн услуги и софтуер, Google. Google е домакин и разработва множество интернет продукти и услуги. Google се появи през 1998 г. с мисията да организира световната информация и да я направи универсално достъпна и полезна.

След като е създаден googol, е създаден друг номер, googolpex, който е 10googol (10 повдигнати до Gooogol), същото като 1010100. Googolpex е и името, дадено на комплекса от сгради, които формират централата на компанията Google, която е в град Маунтин Вю в САЩ.