Осанна на височините

Какво означава Осанна в Високите:

Осанна в най-висшия е термин и от латински, и от иврит, и означава " Спасете ни, ние ви умоляваме " или " Аз ви умолявам ". Осанна в най-висшата е молитва към Бога и означава: „ Спаси ни сега, Ти, Който обитаваш във висините ”.

Този израз е много популярен в християнството и юдаизма и има няколко песни, създадени с този израз.

Понятието дойде в историята, което се казва в Библията. Случи се, когато една тълпа очакваше Исус да бъде земен цар, и приемането, което му дадоха, припомни, че Соломон е бил начело на трона или присъединяването на Ииуй към трона на Израел. Според Библията, по-конкретно в Матей 21: 8, хората незабавно вдигнали наметалата си и ги разпънали по стъпалата. Исус не възнамеряваше да стане земен цар, а вместо това се смири и беше покорен до смърт на кръста.

Тълпата извика "Осанна", като че ли повтаряше думите на Псалм 118: 25: "Спаси ни, ГОСПОДИ!" Просим. Не след дълго тълпата, подбудена от агитаторите, засадени там от враговете на Исус, ще извика: "Разпни го."

На английски, изразът Hosanna в най-високата е преведена от " Hosanna в най-високата ".