Ръка върху колелото

Какво е Hand on Wheel:

Ръката върху колелото е неформален израз, използван за обозначаване на помощ от голяма стойност .

Много общ синоним на "ръка в колелото" е "разчупване на клона", което има същото значение, както когато помощта на някого е от първостепенно значение за успеха на нещо.

"Ръката в колелото" се смята за идиоматично изразяване на португалския език, т.е. има смисъл на термините, които съставят израза не буквално.

Произход на ръката на колелото

Предполага се обяснение за термина "ръка на волана".

В старите времена, когато автомобилите са имали сцепление с животни и забивали пътищата, нямаше друго решение освен да поиска помощ от други хора.

Всеки, който дойде и можеше да помогне, се позиционира така, че всеки да постави "ръката на волана", като направи усилие да измъкне автомобила от калта.

Следователно, терминът има смисъл на помощ, помощ, която се поддава на някого.

Пример за фраза: „Да имаш механик в нашия екип беше ръка в колелото, когато колата е създала проблеми “.