търсене

Какво е Търсене:

Търсенето е английски термин, който означава „търсене“ или „търсене“. В интернет терминът описва действието на търсене на конкретно съдържание, било то в самия сайт или на всички сървъри, налични за изследване. Инструментът за търсене на съдържание в интернет се нарича "търсачка". Google Търсене е най-популярната услуга за търсене сред останалите.

Терминът търсене може да се използва и когато човек отиде на лекар и трябва да направи тестове. В този случай тестовете са търсене, т.е. внимателно изследване на злото, което пациентът чувства.

Търсенето се използва и в полицейски случаи, когато настъпи някакво събитие, което изисква присъствието на правоприлагащи органи. Казва се, че ще бъде направено разследване, списание, търсене или търсене за всеки обект в сцената.