юпита

Какво представляват Yuppies:

Yuppies е английски израз, означаващ "Млад градски професионалист", т.е. млад градски професионалист. Това е термин, използван за млади професионалисти на възраст между 20 и 40 години, обикновено между средната и горната средна класа.

Yuppies обикновено имат университетско образование, ценят материални стоки, работят в техните професии за обучение и следват последните модни тенденции. Терминът започна да се използва и в Бразилия и Португалия без превод и със същото значение, приет на английски език. Терминът юпи описва набор от атрибути и характеристики на поведение, които са се превърнали в стереотип, за който се смята, че е често срещан в САЩ, Англия и няколко други страни на Запад.

Понякога терминът се използва с определен пейоративен заряд, като етикет, стереотип, както в англоговорящите страни, така и в Бразилия или Португалия.

Обикновено юпите са по-консервативни от предишното си поколение, хипите.