корен

Какво е Root:

Коренът е английски термин, който означава "корен" (растение, коса и т.н.). Като съществително тя все още може да бъде "произход", "" източник, "" същност, "" база. " Тя може да има променено значение, ако е глагол (root, fix, root) или прилагателно (съществено, фундаментално, основно и т.н.).

Коренът е орган на растение, което е под повърхността на почвата, чиято функция е да осигури на растението хранителни вещества и вода, необходими за неговото оцеляване. Има въздушни корени, когато растат над земята, развивайки се в стъблото на растението; или водни, когато растат на растения, които растат на вода.

Root е и предназначението на тип компютърен потребител, който има неограничен достъп до файловете и процесите на операционната система на Linux или на всяка Unix-базирана система.

Root е името на общност в Швейцария, Кантон Люцерн, с 3 704 жители в площ от 8, 65 km², чийто официален език е немски.