Bruaca

Какво е Bruaca:

Bruaca е бразилски регионален термин, който има няколко значения. Използва се за характеризиране на грозна, груба, вулгарна, невежа жена, която обича да говори лошо за живота на другите. Това е израз, често използван от хора, които живеят в малки градове в страната.

Bruaca е куфар от сурова козина, който се поставя върху гърбовете на животни, висящи от рафтовете от всяка страна, където мулеристите носят храна и други материали, необходими за пътуването. Дори и днес bruacas се използват широко в райони, които са трудни за достигане или на места, където населението няма други транспортни средства за превоз на продуктите си.

Bruaca е и дума, използвана за обозначаване на стара екипировка, закален дъждобран или износени дънки.

Bruaca е и името на храна, характерна за Североизточния регион на Бразилия, която е съставена основно от същите съставки на конвенционалната торта, но най-големият диференциал на bruaca е фактът, че е подготвен за основата на фритура, подобно на сладкишите.