каста

Какво е каста:

Кастата е традиционна, наследствена или социална стратификационна система, съгласно закона и основана на класификации като раса, култура, професионална професия, религия и т.н.

Каста на санскрит (древен език в Индия) означава "цвят".

В биологията кастата е група от индивиди, принадлежащи към животински или растителни видове и притежаващи сходни характеристики, предавани от наследствеността.

В лозарството кастата е сорт, който произвежда грозде със специфични характеристики или други подобни.

В енологията ароматите се предават на виното от гроздето, от което произхождат, като е възможно да се идентифицират сортовете, с които са произведени чрез дегустацията.

Социална каста

Индия и някои държави от индуистката религия, като например Непал, имат кастова система, която е важно социално разделение в индуското общество, но индийската конституция отхвърля дискриминацията, основана на каста, в съответствие с демократичните и светски принципи, които основава нацията.

Породите са наследствена социална група, в която състоянието на индивида преминава от баща на син и всеки член може да се ожени само с хора от своята група.

В Индия има четири вида касти: брамин, които са свещеници и учени хора, кшатрия, които са воини, ваишите, които са търговци, и шудрасдрата, които са служители, т.е. работници.