URL

Какво е URL адрес:

URL е адресът на ресурс, наличен в мрежата, било то интернет или интранет мрежа, и означава на английски език Uniform Resource Locator, а на португалски език е известен като Standard Resource Locator .

С други думи, url е виртуален адрес с път, който посочва къде е потребителят и може да бъде файл, машина, страница, уебсайт, папка и т.н. URL адресът може да бъде и връзка или адрес на уебсайт.

URL адресът се състои от протокол, който може да бъде HTTP, който е комуникационен протокол, FTP, който е бърз начин за прехвърляне на файлове в интернет и т.н.

Форматът на URL е определен от RFC 1738.

URL Shortener

URL shortener (или URL shortener ) е инструмент, който компресира много дълги връзки. Споделянето на твърде големи връзки може да бъде проблем и поради тази причина разпространението на онлайн съдържание е по-лесно, когато връзките са по-кратки. Има няколко инструмента, които работят като съкращаващи URL адреси, като TinyURL, Bitly, Goo.gl и др.