важност

Какво е значението:

Значението е женско съществително, което характеризира всичко, което има голяма стойност или значение.

Думата произхожда от латинските вносители, вносители, което означава "да бъдеш значим в".

Някои синоними на значение могат да бъдат заслуги, заслуги, интерес, размер, величина, сила, статут, власт, влияние, наред с други.

Концепцията за важността може да се отдаде на нещо или на някой, за когото има възхищение, внимание, уважение. Тя може да бъде и характеристика, която се приписва от действието на завладяването на определено влияние за другото, или чрез отношението към неговата среда.

Вижте също значението на съответното.

Действието на придаване на значение на нещо може да се види в положителен или отрицателен начин. Когато някой се занимава с поведение, което друг човек уважава, възхищава, това поведение става от значение. Или когато някой упражнява съществено действие за определен процес или ситуация, това действие е от първостепенно значение.

Виж значението от изключителна важност.

Но когато някой има повишено мнение за себе си, това е човек, който се счита за важен.

Значението на думата също може да обозначи определена сума пари или цена на даден обект.

Пример: "Луис плати значението на петстотин реала на Павел".