Геометрични форми

Какво представляват геометричните фигури:

Геометричните форми са форми на нещата около нас, които обикновено се изучават въз основа на геометрията, клон на математиката, който е посветен на наблюдението на формите, размерите и размерите на фигурите, намиращи се в пространството.

За да се разбере смисъла на геометричната форма, трябва да се анализира етимологията на думата.

Геометрията се състои от свързването на гръцките думи geo, което означава "земя" и метрия, което означава "мярка". По този начин геометричната форма ще бъде форматът, който даден елемент има, анализирайки например неговата дължина, площ и обем в пространството.

Геометричните фигури, основани на принципа на геометрията, се формират от идеята за точки, линии, повърхност и обем.

Научете повече за значението на геометрията.

Какви са основните геометрични форми?

Пространствени геометрични форми

Те се изучават въз основа на пространствената геометрия, характеризираща се с представяне на фигура в три измерения (триизмерна). По този начин чрез пространствената геометрия е възможно да се определи обемът на твърдите обекти.

цилиндър

Състои се от твърда удължена и закръглена фигура, която има същия диаметър по цялата си дължина.

конус

Конусът има кръгла основа, образувана от прави сегменти, имащи край на общ връх. Тази пространствена геометрична фигура също има своята височина, характеризираща се с разстоянието от върха на конуса до равнината на основата.

куб

Тя е солидна форма, съставена от шест квадратни лица с еднакъв размер.

топка

Той се състои от твърда геометрична форма, образувана от непрекъсната затворена сферична повърхност, като всички точки имат еднакво разстояние от тяхната вътрешна точка.

Плоски геометрични фигури

Тези геометрични фигури вече са изследвани чрез плоската геометрия (известна също като Евклид), която анализира формите, които нямат обем.

кръг

Това е фигура, образувана от плоска повърхност, която е ограничена от обиколка ("извита линия").

квадрат

Плоска геометрична форма, която има четири равни страни и ъгли.

правоъгълник

Това е плоска геометрична фигура, образувана от четири страни, две от които по-малки от останалите, като по този начин се разграничават от квадратите.

триъгълник

Плоска тристранна геометрична форма, т.е. оформена от три страни и три ъгъла, които заедно добавят до 180º.

Виж също: значения на Пентагон, Полигон и типове триъгълници.