Снимане - HD

Какво е изключителен:

Изключителен е прилагателно, което квалифицира нещо, което е изключително, привилегировано, тоест, което не е включено в общия смисъл. Този термин може да се използва и за нещо, което е уникално за даден човек .

Когато казвате, че нещо е уникално, това означава, че е уникално и достъпно за групата, елиминирайки всякакъв вид контакт с чуждото за него.

Изключителният достъп, например, се състои в това, че състоянието на входа на определено място се ограничава само до избраните лица.

По същия начин, изключителното ползване представлява изключителността, която определено лице или група хора трябва да се ползват от определено нещо.

Уникалното съдържание е уникално, достъпно само за ограничен достъп на хора, например.

Някои от основните синоними на изключителни са: лични, единични, частни, запазени, ограничени, индивидуални, специални, специфични, елиминатори, селективни, изключителни и елиминаторни.