инкубатор

Какво е инкубатор:

Инкубаторът е устройство, което представя идеалните условия за развитие и растеж на определено нещо, главно живи организми.

Съществуват и така наречените бизнес инкубатори, които се състоят от проекти или фирми, които имат функцията да създават и развиват нови малки или микропредприятия, подпомагащи по време на всички начални етапи на процеса.

Инкубаторът може също да бъде в рамките на лекарствената област малка оксидирана камера с контролирана температура и влажност, където новороденото се поставя, когато се нуждае от специални грижи. Недоносените бебета са пример.

В биологичните изследвания като цяло инкубаторът се състои от апарат, който възпроизвежда идеалните условия за развитие и растеж на даден жив организъм.

От същата гледна точка инкубаторът за яйца е апарат, който се използва за изкуствено шокиране, без да е необходимо животното за него.