Значение на социалната психология

Какво е социална психология:

Социалната психология е клон на изследване на психологията, който се фокусира върху анализа на поведението на индивида преди социалните им отношения .

Социалната психология е област, която се намира на границата между психологията и социологията, според някои теоретици. В действителност точката, която различава и двете, е, че обектът на изследване на психологията се фокусира върху индивида, докато социологията се фокусира върху социалната група.

Въпреки това, като обект на изследване, социалната психология може да има два аспекта: психологически или социологически. Психологическата социална психология просто обяснява действията на индивида от стимулите, които получава отвън (неговите чувства, поведение и мисли например). Социологическата социална психология изследва явленията, които възникват в различните групи от взаимодействието на хората с тях.

Научете повече за значението на социологията.

Целта на социалната психология е да идентифицира чертите, които свързват индивидите с групите. Според тази линия на изследване всички хора ще се държат по различен начин, когато се вмъкват в социална сфера, различна от представената, когато са сами.

Социалната психология все още изучава взаимозависимостта между индивидите, както и човешките условия, тоест, тъй като външните стимули живеят в обществото, могат да се намесят в мисълта и следователно в поведението на човека.

Развитието на теоретичните изследвания в областта на социалната психология, особено по въпроса за кондиционирането, е автор на германско-американския психолог Курт Левин (1890-1947), смятан от мнозина за основател на социалната психология.

Научете повече за значението на психологията.