следното

Какво е последователност:

Последователността е действието на следване, на следване, на продължаване на нещо, което вече е било започнато по-рано.

Последователността представлява продължение на нещо, което е било показано преди, но може да означава и нещо, което има непрекъснато движение. Например, последователността на филма се състои от представяне на набор от сцени и планове, направени в една среда и които се отнасят до идеята за действие.

Пример: "Последователността, в която мивките на Титаник бяха много вълнуващи . "

Някои от основните синоними на последователността са: продължение; последващи действия; приемственост; продължи; развиване; разбира се; последователност; преследване; наследяване; серия; верига и ред.

Етимологично, думата последователност произхожда от латинската sequentia, която може да бъде преведена като "продължение".

Цифрова последователност

В математиката, така наречените числени последователности са представяния на числа, които са организирани въз основа на предварително установен ред, съгласно предложеното твърдение.

Според математическите изследвания, числовите последователности трябва винаги да се подреждат в скоби.

Пример:

Последователност от положителни четни числа: (2, 4, 6, 8, 10 ...)

Няколко последователни числа от 10: (10, 20, 30, 40 ...)

Числената последователност може да бъде крайна (когато е даден край на дисплея на последователността) или безкрайно (когато ограничението за последователността не е ограничено).