Страхувам се

Какво е страх:

Страхът е чувство, което се характеризира със страх и несигурност в лицето на някакво събитие, което се счита за отрицателно . Като правило страхът винаги е съпроводен от определено ниво на страх.

Страхът и страхът са две емоции, които обикновено са свързани, но имат малко по-различни значения. Страхът се разбира като неизбежен, т.е. той се отнася до непосредствена и следователно преходна ситуация. От друга страна, страхът е по-обхватен, включващ постоянните страхове или които не са свързани с конкретен повод.

Пример: "Тя се страхува от хлебарки" | - Страхува се, че няма да издържи теста.

Думата страх е флексия в първото лице в единствено число от настоящето на индикативното на глагола да се страхува .

Вижте също: Страх.

Синоними на receio

Някои от основните синоними на страха са:

 • изземване;
 • безпокойство;
 • безпокойство;
 • скръбта;
 • страх;
 • страх;
 • дистрес;
 • мъчение;
 • несигурност;
 • разкол;
 • Недоверието.

Вече основните антоними на страха са: спокойствие; смелост; смелост; доверие; impavidez; разчистване и безразсъдство.