Bonjour

Какво е Bonjour:

Bonjour означава "добро утро" на френски. Това е и името, дадено на софтуер, базиран на Zero-Configuration Networking ( Zero-Configuration Networking ) технология и разработена от Apple.

С програмата Bonjour, устройствата могат да създават мрежи помежду си и да се свързват без нужда от конфигурации или други сървъри, например.

По този начин, благодарение на този компонент, различни устройства, които са в една и съща мрежа, ще могат лесно да се свързват, като компютри, мобилни устройства, принтери и т.н.

Bonjour често е интегриран с операционните системи на Apple (OS X и iOS).

Използвана като форма на поздрав, френската дума не е написана отделно, както много хора си представят ( "bon jour" ).

Обикновено се казва, че бонжур следва местоимение за лечение, като например „ bonjour , madame “, „ bonjour , monsieur “ или „ bonjour , mademoiselle “.

Във Франция думата bonjour може да се използва и като поздрав за пристигане, подобно на „hello“ на португалски. И противно на това, което мнозина мислят, bonjour не се използва само сутрин, а през целия ден. Когато слънцето залезе, използваният термин става „ бонсай “.