многообразно

Какво е многостранен:

Многостранно е характеристиката на нещо или на някой, който има много аспекти, т.е. различни лица, ъгли и страни .

Когато се каже, че нещо е многостранно, намерението е да се изрази състоянието на множественост, което притежава това нещо. Например, многостранен текст би бил такъв, който притежава журналистически, поетични, литературни и т.н. характеристики, които не са забранени само за един стил.

Въпреки това, буквално казвайки, че нещо е многостранно, това може да означава, че то има различни ъгли, лица и страни.

В преносен смисъл на този прилагателен, многостранен може да се използва за квалифициране на някой (или нещо), който има различни атрибути, личности и характеристики.

Например, един многостранен човек е този, който има разнообразни и специфични аспекти и може да бъде формулиран и действа в различни групи.

Пример: "Той е многостранен художник: той знае как да действа, пее и танцува" .

Някои от основните синоними на многостранните са: многостранни, многоизмерни, многостранни и многостранни.

Виж също: значението на плурализма.