Urbe

Какво е Urbe:

Урбе е синоним на града .

Това е група от населението, където се срещат редица социални, търговски, културни, административни и образователни обмени, разположени в определено географско пространство.

Urbe е дума на латински и произлиза от радикалните urbs, същите, каквито намираме във всички думи, свързани с концепцията за града, като градска, урбанизирана, предградие.

В португалския език урбе е единствено женско съществително име.

Множественото число на urbe е urbes.

На латинския език градът е деклинация на аблативния случай на радикалните урби. И градът би съответствал на това, което на португалския език би било приказка за място.

Латинската вариация urbi е отклонението на случая на датите, който може да посочи посока, местоназначение и справка, допълващи глаголи и съществителни.

Урби представлява също и това, което е свързано с града, но е свързано и с Рим. Това би било максимално представяне на това, което ще бъде урби.

Думата urbi е част от латински израз, използван от папата на Католическата църква в благословията му за Великден и Коледа, "Urbi et Orbi", и означава "град Рим и света".

Научете повече за значението на израза "Urbi et Orbi".