И др

Какво е Et al:

Това е съкращението на израз на латински, което означава "и други".

Редукцията и др. Служи на три латински израза със същото значение: et alii (множествено мъжко), et aliae (женско множествено число) и др. (Неутрално).

Използва се в библиографски справки за академични текстове, за да се цитира произведение, което има четири или повече автори.

Използването на et al в цитати служи за опростяване на препратките и избягване на много дълъг списък от имена в тялото на работата, което нарушава плавността на четене на текста.

Според ABNT, препоръката е да се използва и др. Когато има четири или повече автори в една и съща работа. По този начин, когато се цитира работата директно в текста, трябва да се идентифицира само първият автор и да се използва изразът et al after, последван от годината на публикуване и цитираната страница.

Пример: (SILVA et al., 2016).

Винаги става точка след ал, защото е съкращение.