изпаряване

Какво е изпаряване:

Изпаряването е действие, което превръща течността в пара .

Във физиката изпарението е една от промените във физическото състояние на материята, от течна до газообразна.

Обратното на изпаряване, т.е. от газообразно до течно, е кондензация.

Тези понятия са обекти на изучаване на термодинамиката.

Процеси на изпаряване

Има три процеса на изпаряване:

отопление

Когато течността бързо преминава в газообразно състояние. Както когато една капка докосне метална плоча и се превръща в пара.

кипене

Налягането се поддържа постоянно и температурата се повишава, частиците се разбъркват и се образуват мехурчета, когато течността достигне температурата на кипене. Това е бърза промяна на държавата.

изпаряване

По-бавно от кипене, налягането също е постоянно и се появява при всяка температура, но под температурата на кипене. Той се влияе от фактори като атмосферно налягане, летливост на течността, контактна зона на въздуха и температура на течността при нормални условия.

Научете повече за смисъла на отопление, кипене и изпаряване.